Kascommissie Kerk en Kascommissie Diaconie

De Kascommissie Kerk en Kascommissie Diaconie controleren de boekhouding van de kerk en de diaconie. De belangrijkste taak van de kascommissies is het controleren van de jaarrekening, gemaakt door de penningmeesters. Verder kan de kascommissie een oordeel uitspreken over het gevoerde financiële beleid.

Beide kascommissies vallen onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.