Back to Top

Handreiking

 
Acht keer per jaar valt bij alle gemeenteleden Handreiking in de brievenbus. Ons kerkblad is een onmisbare bron van informatie over alles wat er speelt in onze gemeente. Handreiking geeft informatie over de alle kerkelijke activiteiten, pastoraal nieuws, en nieuws uit de kerkenraad en de colleges van diakenen, kerkrentmeesters en pastoraal overleg. Ook is er een speciale pagina voor de kinderen.
 
 
Redactie:
Elly van den Doel (tel. 0294-253816)
Willy Snel (tel. 0294-253416)
 
Coördinatie bezorging:
Henny Pos (tel. 0294-254515)

Financiële administratie:
Joke Helmig (tel. 0294-254519)
Rekeningnummer NL05 INGB 0000 1812 23 (t.n.v. Protestantse Gemeente / Handreiking)