Back to Top

Trouwen in de kerk

Trouwen in de kerk

De Willibrordkerk van Nederhorst den Berg, het kerkje op de berg, is een prachtige locatie voor het sluiten en/of inzegenen van een  huwelijk. De sfeer in de middeleeuwse kerk en de mogelijkheden die de ruimte biedt, maken de kerk tot een gewilde locatie voor zowel de kerkelijke huwelijksinzegening als voor het sluiten van een burgerlijk huwelijk ten overstaan van een ambtenaar van de burgerlijke stand. Beide zijn mogelijk in de Willibrordkerk.

 

Het kerkelijk huwelijk

Anders dan in Amerika en Groot-Brittannië, kan alleen een ambtenaar van de Burgerlijke Stand in Nederland een huwelijk sluiten. Dat schept nog wel eens verwarring omdat we er via de televisie zo aan gewend zijn geraakt dat een priester of predikant een huwelijk sluit.

In Nederland komt de kerkelijke viering van het huwelijk altijd ná de huwelijkssluiting door en ten overstaan van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. En het is aan het bruidspaar hoe zij die kerkelijke viering ervaren en willen benoemen. Vragen zij om een Zegen over hun huwelijk, een zegening of inzegening, of willen zij een huwelijk laten bevestigen in de kerk?

Met deze vraag begint het gesprek met het aanstaand bruidspaar; als opmaat naar hun ideeën over liefde en geluk, geloof, kerk en God.

Overigens heeft de kerkenraad van de Protestantse gemeente Nederhorst den Berg al een aantal jaren geleden uitgesproken dat het kerkelijk huwelijk in onze gemeente ook openstaat voor mensen van gelijk geslacht (het “homohuwelijk”) en dat zij voor deze zegening of bevestiging van hun huwelijk niet perse lid hoeven te zijn van onze kerkelijke gemeente.

Voor vragen over de inhoud van de huwelijksdienst en de vele mogelijkheden die we daartoe tot onze beschikking hebben, kunt u contact opnemen met onze predikant:

Ds. Evert-Jan van Katwijk

0294-251230

Voor praktische vragen en afspraken, reservering van het kerkgebouw en de kosten die verbonden zijn aan gebruik van het kerkgebouw voor een huwelijksviering, kunt u contact opnemen met de beheerder: Jannie Tamming, 0294 253527, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Het burgerlijk huwelijk in de kerk

Sinds eind februari 2008 kan ook het burgerlijk huwelijk in de Willibrordkerk gesloten worden.Voor verdere informatie, tarieven en afspraken kunt u zich wenden tot de de beheerder: Jannie Tamming, 0294 253527, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

De Willibrordkerk huren

Wellicht wilt u alleen gebruik maken van de prachtige ruimte die de Willibrordkerk biedt. De kerk kan gehuurd worden als u uw wilt laten inzegenen door een eigen predikant onder verantwoordelijkheid van een andere kerkenraad.

Als u hierover meer informatie wenst, het kerkgebouw wilt reserveren of vragen hebt over de kosten die daaraan verbonden zijn, kunt u contact opnemen met de beheerder: Jannie Tamming, 0294 253527, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..