Vrijwilligers onderhoud terreinen

Het onderhoud van de terreinen rond de kerk (met uitzondering van de begraafplaats), de pastorie en de Bergplaats, wordt verzorgd door de Vrijwilligers Onderhoud Terreinen. Deze vrijwilligers zorgen ervoor dat de paden en perken rond de kerk onkruid-vrij blijven, het gras wordt gemaaid, de trappen geveegd zijn en dat er gestrooid wordt in geval van gladheid en sneeuw wordt verwijderd. Het onderhoud van de terreinen valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters.