Begraafplaatsgroep

Het onderhoud van de naast onze Willibrordkerk gelegen begraafplaats wordt verzorgd door de Begraafplaatsgroep. Deze groep vrijwilligers zorgt voor het onderhoud van het terrein rond de graven, de afrasteringen en het baarhuisje. Het onderhoud van de begraafplaats valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters.