Technische commissie

De Technische commissie zorgt voor het goed functioneren van alle techniek (zoals verlichting, WIFI, geluidsinstallatie) in onze Willibrordkerk en in de Bergplaats. De Technische commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters.

 

 

  

 


 

Begraafplaatsgroep

Het onderhoud van de naast onze Willibrordkerk gelegen begraafplaats wordt verzorgd door de Begraafplaatsgroep. Deze groep vrijwilligers zorgt voor het onderhoud van het terrein rond de graven, de afrasteringen en het baarhuisje. Het onderhoud van de begraafplaats valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters.

  


 

Bergplaatsschoonmaakgroep

De Bergplaats wordt intensief gebruikt, zowel voor kerkelijke activiteiten als door huurders. De Bergplaatsschoonmaakgroep zorgt er voor dat het gebouw steeds weer netjes wordt opgeruimd en schoongemaakt. De schoonmaak van de Bergplaats valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters.

 

 

 

 


Kerkomroep en kerktelefoon

Elke dienst die in onze kerk wordt gehouden kan ook thuis of elders worden meegeluisterd (of teruggeluisterd) via de Kerkomroep (www.kerkomroep.nl of via de Kerkomroep-app). Voor mensen die geen internet of computer hebben is er een speciaal luisterkastje beschikbaar.

 

Contactpersoon: Piet Faltay (tel. 0294-254930)

 

 


Vrijwilligers onderhoud terreinen

Het onderhoud van de terreinen rond de kerk (met uitzondering van de begraafplaats), de pastorie en de Bergplaats, wordt verzorgd door de Vrijwilligers Onderhoud Terreinen. Deze vrijwilligers zorgen ervoor dat de paden en perken rond de kerk onkruid-vrij blijven, het gras wordt gemaaid, de trappen geveegd zijn en dat er gestrooid wordt in geval van gladheid en sneeuw wordt verwijderd. Het onderhoud van de terreinen valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters.