Alle jarigen van 75 jaar of ouder worden vermeld in de Handreiking (tenzij ze daar geen prijs op stellen). 

De verjaardagslijst wordt bijgehouden door Jolanda Vink (tel. 0294-411388)