Het College van Diakenen (vaak kortweg ‘de diaconie’ genoemd), wordt gevormd door alle diakenen en diaconaal medewerkers. Het aandachtsgebied van de diaconie is de zorg en bescherming voor mensen binnen en buiten onze kerkgemeenschap, zowel lokaal als wereldwijd. Tijdens de kerkdiensten zorgen de diakenen voor het inzamelen van de gaven en verzorgen ze de dienst aan de Tafel tijdens de Avondmaalsdiensten. Daarnaast doen de diakenen dienst bij huwelijks- en uitvaartdiensten.